คาลกราฟีน พรีเมี่ยม

ปูนหมักผสมสำหรับงานซ่อมแซม บูรณะอาคาร

 • ใช้สำหรับผสมปูนฉาบสําหรับงานซ่อมแซม บูรณะ อาคารเก่า โบราณสถาน โดยเฉพาะ
 • ไม่มีกลิ่นของสารระเหย (NON VOCs) และปราศจากสารก่อมะเร็ง (Formaldehyde) ปลอดภัยกับสุขภาพ
 • ผลิตจากวัสดุจากธรรมชาติ Lime Base ช่วยลดปัจจัยที่ทําให้เกิดโลกร้อนโดยการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในเวลาแห้งตัว
 • ยึดเกาะพื้นผิวได้ดี มีความยืดหยุ่นตัวสูง ปกปิดรอยแตกร้าวขนาดเล็กได้ดี ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีกราฟีน
 • ช่วยระบายความชื้น ลดปัญหาการหลุดล่อน
 • สามารถใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก
 • สามารถผสมสีได้ เนื้อสีมีความเรียบเนียน เป็นธรรมชาติ ไม่สะท้อนแสง สวย สบายตา


ขนาดบรรจุ : 4.5 กก.

ค้นหาร้านค้า JORAKAY CORPORATION map

ข้อมูลสินค้า

คาลกราฟีน พรีเมี่ยม ผลิตภัณฑ์น้ำยาที่ผลิตจาก Lime Base ผสานด้วยเทคโนโลยีกราฟีน ใช้สำหรับผสมกับผลิตภัณฑ์ปูนฉาบเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะ

วิธีการใช้งาน

ข้อแนะนำการใช้
การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวต้องแห้ง แข็งแรง สามารถยึดเกาะได้ดี ปราศจากสิ่งแปลกปลอม

การเตรียมผลิตภัณฑ์

 • เปิดฝาบรรจุภัณฑ์ คาลกราฟีน พรีเมี่ยม รินนํ้าใสส่วนบนออกเก็บแยกไว้ใช้สําหรับปรับสัดส่วนผสม และนําส่วนก้นกระป๋องที่เหลือไปใช้งาน
 • เทผลิตภัณฑ์ มอร์ตาร์ ผสมกับส่วนก้นกระป๋องที่เหลือของ คาลกราฟีน พรีเมี่ยม ผสมเข้าด้วยกัน
 • กรณีหนืดเกินไป สามารถเติมนํ้าส่วนที่รินออกมาในครั้งแรกเพิ่มเข้าไปได้ แต่ห้ามเติมเกิน 1 ลิตร
 • ใช้เครื่องปั่นผสมที่รอบตํ่า ปั่นกวนจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากัน จากนั้นพักไว้ 20-30 นาที
 • นําผลิตภัณฑ์ปั่นอีก 1 นาที ก่อนนําไปใช้งาน


วิธีการทำงาน / การแห้งตัว /  อุปกรณ์
ให้อ้างอิงการใช้งานจากข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ มอร์ต้าร์ เบส พรีเมี่ยม, มอร์ต้าร์ ไฟน์ พรีเมี่ยม, มอร์ต้าร์ ซุปเปอร์ พรีเมี่ยม หรือ เนเชอรัลกลู พรีเมี่ยม

สภาวะการทำงานที่เหมาะสม
อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการใช้งาน (สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการใช้งาน) ควรมีอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กลางแสงแดดร้อน บริเวณที่มีลมแรง ฝนตก อากาศเย็นจัด

ข้อแนะนำ

 • กรณีพื้นผิวแห้งเกินไปควรพรมน้ำลงไปเล็กน้อย แต่ไม่ควรทำให้พื้นผิวเปียกมากเกินไปก่อนการใช้งาน
 • ไม่ควรเติมน้ำยาผสมลงในส่วนผสมมากจนเกินไป
 • ผลิตภัณฑ์จะแข็งตัวจากการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ
 • ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวที่เปียก หรือมีน้ำซึมตลอดเวลา
 • ในกรณีที่ฝนตก ควรรอให้พื้นผิวแห้งก่อนการใช้งาน
 • ควรป้องกันไม่ให้พื้นผิวโดนฝนอย่างน้อย 4 วัน


ข้อควรระวัง

 • ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แว่นตา ฯลฯ 
 • ในกรณีเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์
 • ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก


การเก็บรักษา
ควรจัดเก็บผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์ดังเดิม เก็บในสถานที่ที่แห้ง หลีกเลี่ยงสถานที่จัดเก็บที่มีแสงแดดส่องถึง หากยังไม่เปิดใช้งานสามารถเก็บไว้ได้นานอย่างน้อย 36 เดือน นับจากวันที่ผลิต
กรณีใช้งานไม่หมดหลังผสมแล้ว ใช้น้ำสะอาดขังบนผลิตภัณฑ์ประมาณ 1 นิ้ว แล้วปิดฝาให้สนิท เพื่อเก็บรักษาไม่ให้ผลิตภัณฑ์แข็งตัว และนำกลับมาใช้ใหม่ (ควรเปิดตรวจดูทุก 3 เดือน)

ดาวน์โหลด