สีจระเข้ คาลกราฟีน พรีเมี่ยม

ปูนหมักผสมสำหรับงานซ่อมแซม บูรณะอาคาร

คุณสมบัติเด่น

 • สำหรับใช้ผสมปูนฉาบสำหรับงานซ่อมแซม บรูณะ อาคารเก่าโบราณสถาน โดยเฉพาะ
 • ไม่มีกลิ่นของสารระเหย (Zero VOCs) และปราศจากสารก่อมะเร็ง (Formaldehyde) ปลอดภัยกับสุขภาพ
 • ผลิตจากวัสดุจากธรรมชาติ (Lime Base) ช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อน โดยการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในระยะเวลาแห้งตัว
 • ยึดเกาะพื้นผิวได้ดี มีความยืดหยุ่นตัวสูง ปกปิดรอยแตกร้าว ขนาดเล็กได้ดี ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีกราฟีน
 • ช่วยระบายความชื้นได้ดี ลดปัญหาการหลุดล่อน
 • สามารถใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก

การบรรจุ

ขนาดบรรจุ : 4.5 กิโลกรัม

สั่งซื้อสินค้า ช่องทางติดต่อ

สีจระเข้ คาลกราฟีน พรีเมี่ยม ผลิตภัณฑ์น้ำยาที่ผลิตจาก (Lime Base) ผสานด้วยเทคโนโลยีกราฟีน ใช้สำหรับผสมกับผลิตภัณฑ์ปูนฉาบ เพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะ

ข้อแนะนำการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวต้องแห้ง แข็งแรง สามารถยึดเกาะได้ดี ปราศจากสิ่งแปลกปลอมการ

เตรียมผลิตภัณฑ์

 • เปิดฝาบรรจุภัณฑ์ คาลกราฟีน พรีเมี่ยม รินนํ้าใสส่วนบนออกเก็บแยกไว้ใช้สําหรับปรับสัดส่วนผสม และนําส่วนก้นกระป๋องที่เหลือ

ไปใช้งาน

 • เทผลิตภัณฑ์ มอร์ตาร์ ผสมกับส่วนก้นกระป๋องที่เหลือของคาลกราฟีน พรีเมี่ยม ผสมเข้าด้วยกัน
 • กรณีหนืดเกินไป สามารถเติมนํ้าส่วนที่รินออกมาในครั้งแรกเพิ่มเข้าไปได้แต่ห้ามเติมเกิน 1 ลิตร
 • ใช้เครื่องปั่นผสมที่รอบตํ่า ปั่นกวนจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันจากนั้นพักไว้ 20-30 นาที
 • นําผลิตภัณฑ์ปั่นอีก 1 นาที ก่อนนําไปใช้งาน

วิธีการทำงาน / การแห้งตัว / อุปกรณ์

 • ให้อ้างอิงการใช้งานจากข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ มอร์ตาร์ เบส พรีเมี่ยม, มอร์ตาร์ ไฟน์ พรีเมี่ยม, มอร์ตาร์ซุปเปอร์ พรีเมี่ยม หรือ
  เนเชอรัลกลู พรีเมี่ยม สภาวะการทำงานที่เหมาะสมอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการใช้งาน (สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการใช้งาน) ควรมีอุณหภูมิ 5 องศาขึ้นไป และไม่เกิน 30 องศา ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กลางแสงแดดร้อน บริเวณที่มีลมแรง ฝนตก อากาศเย็นจัด

ข้อแนะนำ

 • กรณีพื้นผิวแห้งเกินไปควรพรมน้ำลงไปเล็กน้อย แต่ไม่ควรทำให้พื้นผิวเปียกมากเกินไปก่อนการใช้งาน
 • ไม่ควรเติมน้ำยาผสม ลงในส่วนผสมมากจนเกินไป
 • ผลิตภัณฑ์จะแข็งตัวจากการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ
 • ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวที่เปียก หรือมีน้ำซึมตลอดเวลา
 • ในกรณีที่ฝนตก ควรรอให้พื้นผิวแห้งก่อนการใช้งาน
 • ควรป้องกันไม่ให้พื้นผิวโดนฝนอย่างน้อย 4 วัน

ข้อควรระวัง

 • ควรสวมใส่อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แว่นตา ฯลฯ
 • ในกรณีเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษา แพทย์
 • ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

การเก็บรักษา

 • ควรจัดเก็บผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์ดังเดิม เก็บในสถานที่ที่แห้ง หลีกเลี่ยงสถานที่จัดเก็บที่มีแสงแดดส่องถึง หากยังไม่เปิดใช้งานสามารถ
  เก็บไว้ได้นานอย่างน้อย 12 เดือน นับจากวันที่ผลิต กรณีใช้งานไม่หมดหลังผสมแล้ว ใช้น้ำสะอาดขังบนผลิตภัณฑ์ประมาณ 1 นิ้ว แล้วปิดฝาให้สนิท เพื่อ เก็บรักษาไม่ให้ผลิตภัณฑ์แข็งตัว และนำกลับมาใช้ใหม่ (ควรเปิดตรวจดูทุก 3 เดือน)