สมัครงาน
jorakay partner jorakay blog

แบบฟอร์มใบสมัคร

พนักงานช่วยขาย PC

โปรดดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครจากทาง บริษัท จระเข้ เพื่อกรอกข้อมูลเท่านั้น ดาวน์โหลดที่นี่ (ไฟล์ .jpg หรือ .pdf เท่านั้น)

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยึดมั่นต่อหลักการตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562) และมีนโยบายแนวปฏิบัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อทําให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่สมัครงานกับทางบริษัท ได้ถูกจัดเก็บ รักษา ประมวลผลและเปิ ดเผยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลนั้นจะถูกลบ หรือทําลายอย่างปลอดภัยภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเมื่อไม่มีความจําเป็นต้องใช้อีกต่อไป