นวัตกรรมปูกระเบื้อง

เราเลือกวัตถุดิบและออกแบบสูตรการผลิตที่มีมาตรฐานเชื่อถือได้เหมาะกับภูมิอากาศของไทย และประเทศในเขตเอเชียอาคเนย์ เราไม่หยุดนิ่งในการคิดค้นวิจัย และพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาด เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเสมอเคมีซีเมนต์ของจระเข้ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์กันซึม ผลิตภัณฑ์แต่งผิว ผลิตภัณฑ์ซ่อมแซมโครงสร้าง ผลิตภัณฑ์อุดยาแนวและยึดติด และผลิตภัณฑ์เคมีซีเมนต์อื่นๆ อีกมากมาย