จระเข้ อะคริลิก แพทช์
ซีเมนต์ซ่อมแซมโครงสร้างหนามากกว่า 13 มม.

จระเข้ อะคริลิก แพทช์

ซีเมนต์ซ่อมแซมโครงสร้างหนา มากกว่า 13 มม.

 • สามารถซ่อมโครงสร้างที่มีความหนา 13-50 มม.

 • ให้การยึดเกาะดี รับแรงดัด แรงดึงได้สูง

 • ให้กำลังอัดสูง > 360 ksc

 • สามารถใช้ซ่อมงานเหนือศีรษะได้

 • แห้งเร็ว ได้ประสิทธิภาพที่ดี เปิดใช้งานได้เร็ว

 • ป้องกันการขูดขีด และความเย็นจัดถึงจุดเยือกแข็งได้ดี

มาตรฐาน           : ASTM C109, ASTM C882, ASTM C580
                          ASTM C307
สีของผลิตภัณฑ์  : สีเทา
ขนาดบรรจุ

20 กิโลกรัม/ถัง
1 กิโลกรัม/ถุง

จระเข้ อะคริลิก แพทช์ เป็นผลิตภัณฑ์ผสมเสร็จ โพลิเมอร์โมดิฟายซีเมนต์ มีส่วนผสมของอะคริลิก โพลีเมอร์แห้ง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซิลิก้า พลาสติกไซเซอร์ สารลดน้ำ และสารผสมเพิ่มอื่นๆ ใช้สำหรับซ่อมคอนกรีตโครงสร้าง หรือตกแต่งพื้นผิวคอนกรีต ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง ให้การยึดเกาะสูง รับแรงดัด และแรงดึงที่ดีมาก การดูดซึมต่ำ เหมาะสำหรับซ่อมรอยร้าวของคอนกรีตและส่วนต่างๆ ของโครงสร้างที่ต้องการความหนาตั้งแต่ 13-50 มม. เช่น ผนังคอนกรีต เสา บันไดคอนกรีต ฯลฯ

จระเข้ อะคริลิก แพทช์ เป็นผลิตภัณฑ์ผสมเสร็จ โพลิเมอร์โมดิฟายซีเมนต์ มีส่วนผสมของอะคริลิก โพลีเมอร์แห้ง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซิลิก้า พลาสติกไซเซอร์ สารลดน้ำ และสารผสมเพิ่มอื่นๆ ใช้สำหรับซ่อมคอนกรีตโครงสร้าง หรือตกแต่งพื้นผิวคอนกรีต ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง ให้การยึดเกาะสูง รับแรงดัด และแรงดึงที่ดีมาก การดูดซึมต่ำ เหมาะสำหรับซ่อมรอยร้าวของคอนกรีตและส่วนต่างๆ ของโครงสร้างที่ต้องการความหนาตั้งแต่ 13-50 มม. เช่น ผนังคอนกรีต เสา บันไดคอนกรีต ฯลฯ

การเตรียมพื้นผิว

 • ทำพื้นผิวให้หยาบโดยการสกัดหรือขัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะ
 • พื้นผิวคอนกรีตต้องแข็งแรงและสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่นและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ
 • ควรบ่มผิวคอนกรีตให้เปียกชุ่ม ทิ้งไว้อย่างน้อย 4 ชั่วโมง และดูดซับน้ำส่วนเกินที่ค้างบนผิวงานออกให้หมดก่อนใช้งาน

อัตราส่วนผสม

จระเข้ อะคริลิก แพทช์ 1 กก.: น้ำ 0.2 ลิตร หรือ
จระเข้ อะคริลิก แพทช์ 4.5 - 5 ส่วน ต่อ น้ำ 1 ส่วน (โดยปริมาตร)

การผสม

 • การผสมให้ใช้ถังผสมที่สะอาด ตวงน้ำ แล้วค่อยๆ เท จระเข้อะคริลิก แพทช์ ลงไปตามอัตราส่วนที่ระบุไว้ เปิดเครื่องผสมให้เข้ากันดี (1-3 นาที)
 • กรณีเทหนาเกิน 5 ซม. แนะนำให้ผสมหินเกล็ด(ขนาด 1/8–3/8 นิ้ว) จำนวน 5 กก. ต่อ จระเข้อะคริลิก แพทซ์ 20 กก.
 • ในกรณีใช้งานในปริมาณที่ไม่มากนัก ควรผสมโดยใช้เกรียงคนให้เข้ากัน และไม่ควรทำงานนานเกินกว่า 15 นาที จะต้องใช้งานทันทีผสมเสร็จ
การใช้งาน
 1. ใช้เกรียงตัก และอุด ซ่อมผิวงาน อย่าใช้น้ำแต่งผิว ให้รอจนกว่าเริ่มก่อตัว จึงใช้เกรียงแต่งผิวตามต้องการ
 2. ถ้าต้องการเทเป็นชั้นๆให้ขูดผิวให้หยาบ และทิ้งไว้ 1 วัน จึงใช้น้ำบ่มให้ชุ่ม เพื่อให้ประสานกันดีก่อนที่จะเทชั้นต่อไป
อัตราการใช้งาน
 • 20 กก. / 1.8 ตารางเมตร (บาง 6 มม.)
 • 20 กก. / 0.011 ลบ.ม.

ข้อจำกัดการใช้

 • ไม่ควรใช้กับความหนาน้อยกว่า 13 มม.
 • ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อซ่อมพื้นผิว แอสฟัสท์ หรือคอนกรีตที่มีส่วนผสมของลาเท็กช์ชนิดดัดแปลง (Latex Modified Concrete)
 • ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์เป็นตัวเชื่อมต่อทุกชนิด
 • ไม่ควรผสมตัวอื่นลงในผลิตภัณฑ์
 • ไม่ควรใช้น้ำผสมลงไปเพื่อทำให้เหลวในขณะใช้งานและอย่าใช้น้ำแต่งผิว
 • การใช้งานในอุณหภูมิต่ำกว่า 4 °C หรือสูงกว่า 35 °C ควรปฏิบัติตามคำแนะนำ

ข้อควรระวัง

 • ผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และสารผสมเพิ่มอื่นๆ ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่างๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แว่นตา ฯลฯ
 • ในกรณีเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์
 • ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก
การเก็บรักษา
 • ควรเก็บไว้ในที่ร่ม ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
 • อายุของผลิตภัณฑ์ 1 ปีนับจากวันที่ผลิตในสภาพยังไม่เปิดถุงใช้ (ถ้าหากใช้ไม่หมดถุงต้องมัดปากถุงให้แน่นสนิททุกครั้ง)