จระเข้ ฟาสท์ แพทช์ 928
ซีเมนต์ซ่อมแซมสำหรับงานเร่งด่วน

จระเข้ ฟาสท์ แพทช์ 928

ซีเมนต์ซ่อมแซมพิเศษ สำหรับงานเร่งด่วน

 • สำหรับงานซ่อมแซมที่มีความหนาตั้งแต่ 13 มม. ขึ้นไป

 • เหมาะสำหรับงานซ่อมแซมคอนกรีตที่ต้องการความเร่งด่วน เปิดใช้งานเร็ว เช่น พื้นถนน สนามบิน

 • รับแรงดึง แรงเฉือนได้ดี แรงยึดเกาะสูง และรับแรงอัดได้เร็ว

 • ใช้ได้ดีในพื้นที่ที่เย็นจัด เช่น ห้องทำความเย็น

สีของผลิตภัณฑ์ : สีเทา
ขนาดบรรจุ

20 กก.

จระเข้ ฟาสท์ แพทช์ 928 เป็นผลิตภัณฑ์ผสมเสร็จ เพียงแค่ผสมน้ำตามอัตราส่วนก็สามารถใช้งานได้เลย ผลิตภัณฑ์สามารถก่อตัวได้รวดเร็ว เหมาะสำหรับใช้ซ่อมงานคอนกรีตที่ต้องการความเร่งด่วนในการเปิดใช้งาน เช่น พื้นถนน สะพาน สนามบิน และพื้นโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ สามารถใช้งานได้ดีแม้แต่ในพื้นที่เย็นจัด เช่น ห้องทำความเย็นต่างๆ

จระเข้ ฟาสท์ แพทช์ 928 เป็นผลิตภัณฑ์ผสมเสร็จ เพียงแค่ผสมน้ำตามอัตราส่วนก็สามารถใช้งานได้เลย ผลิตภัณฑ์สามารถก่อตัวได้รวดเร็ว เหมาะสำหรับใช้ซ่อมงานคอนกรีตที่ต้องการความเร่งด่วนในการเปิดใช้งาน เช่น พื้นถนน สะพาน สนามบิน และพื้นโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ สามารถใช้งานได้ดีแม้แต่ในพื้นที่เย็นจัด เช่น ห้องทำความเย็นต่างๆ

การเตรียมพื้นผิว

 • ทำพื้นผิวให้หยาบโดยการสกัดหรือขัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะ
 • พื้นผิวคอนกรีตต้องแข็งแรงและสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่นและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ 
 • ควรบ่มผิวคอนกรีตให้เปียกชุ่ม ทิ้งไว้อย่างน้อย 4 ชั่วโมง และดูดซับน้ำส่วนเกินที่ค้างบนผิวงานออกให้หมดก่อนใช้งาน
อัตราส่วนผสม
จระเข้ ฟาสท์ แพทช์ 928 7.4 กก. ต่อน้ำ 1 ลิตร หรือ
จระเข้ ฟาสท์ แพทช์ 928 3.5 ส่วน ต่อน้ำ 1 ส่วน (โดยปริมาตร)
การผสม
 • เตรียมถังผสมและตวงน้ำใส่ตามอัตราส่วนที่ระบุ เท จระเข้ ฟาสแพทช์ 928 ลงในนี้ ในขณะที่เปิดเครื่องผสมรอบต่ำ หรือใช้เกรียงเหล็กคนช้า ๆ ผสมให้เข้ากันดี (ประมาณ 1-2 นาที)
 • ควรผสมในปริมาณน้อย ควรใช้ให้หมดภายใน 10 นาที
 • กรณีเทหนาเกิน 51 มม. แนะนำให้ผสมหินเกล็ดขนาดไม่เกิน 10 มม. อัตราส่วนผสม 50-80% โดยน้ำหนัก หลังจากผสมเข้ากันดีแล้ว
 • ในกรณีใช้งานปริมาณที่ไม่มากนัก ควรผสมโดยใช้เกรียงคนให้เข้ากัน และไม่ควรทำงานนานเกินกว่า 10 นาที จะต้องใช้งานทันที
การใช้งาน
 1. ใช้เกรียงตัก และอุด ซ่อมผิวงาน อย่าใช้น้ำแต่งผิว ให้รอจนกว่าเริ่มก่อตัว จึงใช้เกรียงแต่งผิวตามต้องการ
 2. ถ้าต้องการเทเป็นชั้นๆให้ขีดขูดผิวให้หยาบและทิ้งไว้ 1 วัน จึงใช้น้ำบ่มให้ชุ่ม เพื่อให้ประสานกันดีก่อนที่จะเทชั้นต่อไป

*หมายเหตุ : ความหนาที่มากกว่า 51 มม. (2”) ต้องเพิ่มหินเกร็ด (ดูการผสม) เมื่อทำความสะอาดดีแล้วจึงใช้น้ำราดบ่มให้ชุ่ม ทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง เป็นอย่างน้อย จึงกวาดน้ำที่ค้างทิ้งให้หมด ก่อนใช้จระเข้ ฟาส์ท แพทซ์ 928

อัตราการใช้งาน

20 กก. / 0.011 ลบ.ม.
ข้อจำกัดการใช้
 • ไม่ควรใช้กับความหนาน้อยกว่า 13 มม.
 • ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อซ่อมพื้นผิว แอสฟัสท์ หรือ คอนกรีตที่มีส่วนผสมของลาเท็กซ์ชนิดดัดแปลง (Latex Modified Concrete)
 • ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์เป็นตัวเชื่อมต่อทุกชนิด
 • ไม่ควรผสมตัวอื่นลงในผลิตภัณฑ์
 • ไม่ควรใช้น้ำผสมลงไปเพื่อทำให้เหลวในขณะใช้งานและอย่าใช้น้ำแต่งผิว
 • การใช้งานในอุณหภูมิต่ำกว่า 4 °C หรือสูงกว่า 35 °C ควรปฏิบัติตามคำแนะนำ
ข้อควรระวัง
 • ผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และสารผสมเพิ่มอื่นๆ ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่างๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แว่นตา ฯลฯ
 • ในกรณีเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์
 • ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก
การเก็บรักษา
 • ควรเก็บไว้ในที่ร่ม ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
 • อายุของผลิตภัณฑ์ 1 ปีนับจากวันที่ผลิตในสภาพยังไม่เปิดถุงใช้ (ถ้าหากใช้ไม่หมดถุงต้องมัดปากถุงให้แน่นสนิททุกครั้ง)