จระเข้ ฟลอร์ สมูท เบส
ซีเมนต์สำเร็จรูปสำหรับงานซ่อม

จระเข้ ฟลอร์ สมูท เบส
ซีเมนต์สำเร็จรูปสำหรับงานซ่อมพื้น เสริมระดับคอนกรีตชนิดบาง

คุณสมบัติเด่น

  • ซ่อมพื้นผิวชำรุดที่มีความลึก 2-10 มิลลิเมตร/เที่ยว
  • แรงยึดเกาะสูง สามารถยึดเกาะกับสภาพพื้นผิวเดิมได้ดีเยี่ยม
  • เหมาะสำหรับพื้นที่สัญจร
  • สามารถซ่อมแซมบริเวณพื้นที่มีความลาดเอียง โดยไม่เกิดการไหลตัว

สีของผลิตภัณฑ์ : สีเทา

การบรรจุ
ขนาดบรรจุ : 20 กิโลกรัม

จระเข้ ฟลอร์ สมูท เบส ใช้ซ่อมปรับผิวหน้าพื้นคอนกรีตที่มีรถสัญจร หรือผิวหน้าชำรุด สึกกร่อนจากการใช้งาน รวมทั้งใช้ซ่อมปรับผิวสำหรับบริเวณ พื้นลาดเอียง โดยไม่เกิดการไหลตัว สามารถใช้ช่อมพื้นผิวชำรุด ที่มีความลึก 2-10 มิลลิมตร/ที่ยว โดยไม่เกิดรอยแตกร้าว ให้แรงยึดเกาะ กับสภาพพื้นผิวเดิมดีเยี่ยม เมื่อใช้ควบคู่กับผลิตภัณฑ์จระเข ฟลอร์ สมูท แพทร์ จะทำให้ผิวแกร่งทนต่อการขัดถู เหมาะสำหรับ งานที่ต้องการซ่อมปรับพื้นบาง เช่น งานในพื้นที่คลังสินค้า โรงจอดรถ ดาดฟ้า ทางลาด สามารถปิดใช้งานพื้นที่ได้ภายใน 24 ชั่วโมง (สำหรับทางเดินสัญจรทั่วไป) และ 48 ชั่วโมง (สำหรับทางรถสัญจร หรือการสัญจรที่มีน้ำหนักมาก)

จระเข้ ฟลอร์ สมูท เบส ใช้ซ่อมปรับผิวหน้าพื้นคอนกรีตที่มีรถสัญจร หรือผิวหน้าชำรุด สึกกร่อนจากการใช้งาน รวมทั้งใช้ซ่อมปรับผิวสำหรับบริเวณ พื้นลาดเอียง โดยไม่เกิดการไหลตัว สามารถใช้ช่อมพื้นผิวชำรุด ที่มีความลึก 2-10 มิลลิมตร/ที่ยว โดยไม่เกิดรอยแตกร้าว ให้แรงยึดเกาะ กับสภาพพื้นผิวเดิมดีเยี่ยม เมื่อใช้ควบคู่กับผลิตภัณฑ์จระเข ฟลอร์ สมูท แพทร์ จะทำให้ผิวแกร่งทนต่อการขัดถู เหมาะสำหรับ งานที่ต้องการซ่อมปรับพื้นบาง เช่น งานในพื้นที่คลังสินค้า โรงจอดรถ ดาดฟ้า ทางลาด สามารถปิดใช้งานพื้นที่ได้ภายใน 24 ชั่วโมง (สำหรับทางเดินสัญจรทั่วไป) และ 48 ชั่วโมง (สำหรับทางรถสัญจร หรือการสัญจรที่มีน้ำหนักมาก)
 

ข้อแนะนำการใช้

การเตรียมพื้นผิว
ทำความสะอาดพื้นผิวก่อนใช้งานให้ปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่น น้ำมัน และสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ

อัตราส่วนผสม
น้ำ : จระเข้ ฟลอร์ สมูท เบส = 1 : 3.8 โดยปริมาตร
น้ำ 3.4 ลิตร ต่อจระเข้ ฟลอร์ สมูท เบส 1 ถุง (20 กก.)

วิธีการผสม
ผสมผลิตภัณฑ์ จระเข้ ฟลอร์ สมูท เบส กับน้ำตามอัตราส่วน ผสมให้เข้ากันด้วยเครื่องผสมไฟฟ้าที่ความเร็วรอบต่ำ (150 รอบ ต่อนาที)

วิธีการทำงาน
ใช้เกรียงฉาบผลิตภัณฑ์ จระเข้ ฟลอร์ สมูท เบส ลงบนพื้นผิว ที่ชำรุดหรือบริเวณที่ต้องการซ่อม ปรับผิวหน้าให้เรียบเนียนโดยใช้ วิธีการฉาบแบบกดรีดหรือปั่นหน้าปูนเพื่อป้องกันการแตกร้าว ผลิตภัณฑ์สามารถฉาบได้ที่ความหนา 2-10 มิลลิแมตร ทิ้งไว้ 4-6 ชั่วโมง ใช้ผลิตภัณฑ์ จระเข้ ฟลอร์สมูท แพทซ์ ฉาบทับลงบนพื้นพิว ปรับผิวหนให้เรียบเนียนโดยใช้วิธีการฉาบแบบกดรีดหรือปันหน้าปูน เพื่อป้องกันการแตกร้าว ผลิตภัณฑ์สามารถฉาบได้ที่ความหนา 1-2 มิลลิเมตร ทิ้งไว้ 24-48 ชั่วโมง ก่อนเปิดใช้งาน
 

อัตราการครอบคลุมพื้นที่
ประมาณ 20 กิโลกรัม ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ที่ความหนา 1 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับประเภทและสภาพของพื้นผิว ทั้งนี้คที่แท้จริงจะได้จาก ค่าเฉลี่ยของการทำงานจริง

อุปกรณ์ที่เหมาะสม
เกรียงฉาบขัดมัน

การทำความสะอาดอุปกรณ์
ทำความสะอาดอุปกรณ์หลังใช้งานด้วยน้ำ

ข้อแนะนำ
ผลิตภัณฑ์สามารถใช้ช่อมพื้นผิวชำรุดที่มี ความลึก 10 มิลลิเมตร ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถปล่อยเปลือยได้ ควรใช้ ผลิตภัณฑ์ จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทร์ ฉาบทับหน้า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการรับแรงสูงสุด ควรใช้วิธีการปั่นหน้าปูนเพื่อป้องกันการแตกร้าว ห้ามมีเศษปูนจับก้อน หรือเม็ดหิน ทราย ค้างอยู่ บนพื้นผิวที่จะทำการซ่อม ให้เก็บกวาดออกเสียก่อน ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์ในบริเวณพื้นผิวที่ร้อน หรือทำงานกลางแสงแดดจัด ให้ทำการพรมน้ำ เพื่อลดอุณหภูมิของพื้นผิวก่อน

ข้อควรระวัง
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แว่นตา ฯลฯ ควรใช้งานในที่ที่มีการระบายอากาศได้ด ในกรณีที่เข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์ ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก