มาตรฐานการรับรองอาคารจากสถาบันระดับสากล

WELL Being Standard
เป็นมาตรฐานการรับรองอาคารจากสถาบันระดับสากล International Well Building Institute (IWBI) เน้นบูรณาการการออกแบบก่อสร้างร่วมกับแนวปฏิบัติการใช้อาคารและความเป็นอยู่ เพื่อสร้างสุขภาวะอนามัยที่ดีและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคาร โดยมุมมองการใช้งานในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ด้านธุรกิจอาคารและที่พักอาศัยได้เป็นอย่างดี
 
เกณฑ์การประเมิน WELL (V.2) 
1. Air                                                       
2. Water                                                  
3. Nourishment                                         
4. Light                                                  
5. Movement                                            
6. Thermal Comfort
7. Sound
8. Materials
9. Mind
10. Community
11. Innovations

ผลิตภัณฑ์จระเข้ ตอบโจทย์การประเมินในหัวข้อการใช้วัสดุ (Materials) เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีสารระเหยต่ำหรือ Low VOCs (Manage Product Content) ทำให้ปริมาณสารระเหยที่ปล่อยออกมาสู่บรรยากาศมีปริมาณน้อย (Manage Product Emission) จึงช่วยทำให้ภายในอาคารมีคุณภาพอากาศที่ดี

สินค้าจระเข้ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ตามมาตรฐานที่ WELL กำหนด


หมวดกาวซีเมนต์
กาวซีเมนต์ จระเข้เขียว
กาวซีเมนต์ จระเข้แดง
กาวซีเมนต์ จระเข้เงิน
กาวซีเมนต์ จระเข้ทอง
กาวซีเมนต์ จระเข้เอ็กซ์เพรส
กาวซีเมนต์ จระเข้เอ็กซ์ตรีม

หมวดกาวยาแนว
กาวยาแนวจระเข้ พรีเมี่ยม พลัส เงิน
กาวยาแนวจระเข้ เทอร์โบ พลัส

หมวดกันซึม
จระเข้ เฟล็กซ์ ซิลด์
จระเข้ อีโค ชิลด์
จระเข้ ซุปเปอร์ ชิลด์

หมวดงานพื้น
จระเข้ เซลฟ์-เลเวลลิ่ง

หมวดตกแต่งผนัง
จระข้ สกิมโค้ท สมูท
จระเข้ สกิมโค้ท แซนด์
จระเข้ สกิมโค้ท สมูท เกเตอร์
จระเข้ สกิมโค้ท แซนด์ เกเตอร์

หมวดสี
สีระเข้ คัลเลอร์ ซีเมนต์
ไบโอสเฟียร์ พรีเมี่ยม
อีโคสเฟียร์ พรีเมี่ยม
กราฟคลีน พรีเมี่ยม