25 ปี แห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อความสุขของครอบครัว


“จระเข้ คอร์ปอเรชั่น ผู้นำนวัตกรรมการผลิตที่ใส่ใจทั้งคุณภาพสินค้า และคุณภาพชีวิต”

จากโรงงานเล็กๆ ของคนไทยเมื่อกว่า 25 ปีที่แล้ว วันนี้บริษัท เซอรา ซี-เคียว จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อ ก้าวสู่โรงงานผลิตกาวซีเมนต์ และกาวยาแนวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียนนอกเหนือจากการยึดมั่นใส่ใจดูแลพนักงานให้มีความสุขแล้ว จระเข้ยังได้นำเทคโนโลยีล่าสุดมาใช้ในการผลิตเพื่อสุขอนามัยของพนักงานตลอดยังชุมชน

“มั่นใจ…เทคโนโลยีหุ่นยนต์”
เราใช้หุ่นยนต์ในสายการผลิต ขนส่ง เพื่อช่วยเลี่ยงงานที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน ช่วยให้ผลิตสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มกำลังการผลิต ให้ทันความต้องการของตลาด

“อุ่นใจ…เทคโนโลยีลดฝุ่น”
เราติดตั้งระบบกำจัดฝุ่นที่ทันสมัยที่สุดในโลก เพื่อลดปัญหาสุขภาพของพนักงาน ช่วยให้สภาวะของสิ่งแวดล้อมชุมชนดีขึ้น ที่สำคัญเรายังใช้เทคโนโลยี ลดฝุ่นกับผลิตภัณฑ์ ตลอดขบวนการ ตั้งแต่ผลิต จัดส่ง การกองเก็บที่ร้าน จนถึงขณะใช้งาน

“ใส่ใจ…กับสิ่งแวดล้อม”
เรามีระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน และลดการสร้างของเสียมลพิษต่างๆ ทั้งยังมุ่งมั่นก้าวสู่ Green Industry ระดับ 3 ในปี 2559 ให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิต ที่ดีทั้งพนักงาน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และลูกค้าของเรา