สร้างบ้านต้านพายุฝน ทำได้จริงหรือ ?

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน