โครงการท่าเทียบเรือท้องศาลาและท่าเทียบเรือ หาดริ้น อ. เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

โครงสร้างชำรุดและเสียหายไปตามเวลา จำเป็นต้องปรับปรุงและซ่อมแซม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและผู้โดยสารทางเรือ ยกระดับมาตรฐานท่าเรือให้สูงขึ้น โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบควบคุมความปลอดภัยทั้งเรือและผู้โดยสารภายในท่าเรือ

  • ผลิตภัณฑ์ :

    จระเข้ 9301 เอสคิว การ์ด

  • บริเวณตำแหน่ง :

    ใต้ท้องคาน พื้นท้องท่าเรือ เสาตอม่อ

  • เจ้าของโครงการผู้ควบคุมงาน :

    กรมเจ้าท่า

โครงสร้างชำรุดและเสียหายไปตามเวลา จำเป็นต้องปรับปรุงและซ่อมแซม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและผู้โดยสารทางเรือ ยกระดับมาตรฐานท่าเรือให้สูงขึ้น โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบควบคุมความปลอดภัยทั้งเรือและผู้โดยสารภายในท่าเรือ

แบบฟอร์ม
ติดต่อสอบถาม

โปรดกรอกข้อมูลในฟอร์มลงทะเบียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

Solution *

ข้อมูลส่วนบุคคล

*งานสาธารณูปโภค

ที่อยู่ที่สำหรับรับบริการ

แนบรูปพื้นที่ขนาดไม่เกิน 2 MB (ถ้ามี) แนบรูปพื้นที่ขนาดไม่เกิน 2 MB (ถ้ามี) * ลูกค้าสามารถแนบไฟล์รูปภาพ หรือไฟล์แบบ เข้ามาให้เจ้าหน้าที่ก่อนเข้ามารับคำปรึกษา (pdf, jpg, jpeg)

โปรดอ่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไข, นโยบายความเป็นส่วนตัว, นโยบายการใช้คุกกี้ และข้าพเจ้า

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งเข้าใจถึงเรื่องการเก็บ การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ข้าพเจ้ารับทราบว่า ความยินยอมดังกล่าวข้าพเจ้าสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา ได้ที่ การตั้งค่าและสิทธิความเป็นส่วนตัว