เคมีก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐาน

ผลิตภัณฑ์
งานโครงสร้าง

ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

เคมีก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐาน

ผลิตภัณฑ์
งานกันซึม

ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์
งานเคลือบ และปกป้องพื้นผิวผิวคอนกรีต

ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ใส่ใจทุกงานโครงสร้าง ไม่ใช่แค่กับงานก่อสร้างขนาดเล็กและขนาดกลาง เช่น บ้าน อาคาร หรือที่อยู่อาศัยประเภทต่าง ๆ แต่ยังเล็งเห็นความสำคัญของการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่อย่างด้านคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างถนน สะพาน ตอม่อ ไปจนถึงรากฐานรถไฟความเร็วสูง ด้วยเหตุนี้ บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงได้พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างขนาดใหญ่

โครงสร้างพื้นฐานถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ และยังช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยเฉพาะด้านการคมนาคมและขนส่ง ที่จะช่วยทำให้การเดินทาง ค้าขายระหว่างประชาชนทุกพื้นที่ของประเทศเป็นไปได้สะดวก จระเข้จึงเล็งเห็นความสำคัญของการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และงานสาธารณูปโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานคมนาคมทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ให้แข็งแรง และใช้งานได้อย่างยั่งยืน จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับงานโครงสร้างขนาดใหญ่ ทั้งที่ช่วยลดเวลาการทำงาน และเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ป้องกันความเสียหาย เพื่อให้ใช้งานได้อย่างยาวนาน เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืน

แบบฟอร์ม
ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลความเป็นส่วนตัว

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน