รอยแตกบริเวณขอบประตูหน้าต่าง แก้ไขได้อย่างไร ?

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน