กาวตะปูจระเข้คืออะไร รับน้ำหนักได้เท่าไร ใช้งานอย่างไร?

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน