ปัญหาขอบยาแนวชักโครกซึม แก้ไขอย่างไร ?

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน