พื้นผิวคอนกรีตที่ใช้สำหรับสัญจรหนักเกิดการสึกกร่อนใช้อะไรซ่อมดี ?

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน