พื้นปูนเปลือยลื่นมาก ไม่อยากปูพื้นใหม่ ทำอย่างไรดี?

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน