สร้างบ่อเลี้ยงปลา เกิดปัญหารั่วซึม ทำไงดี

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน