ช่วยด้วย! พื้นหินแกรนิตเป็นคราบฝังแน่น แก้ไขอย่างไร?

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน