ช่วยด้วย! บ้านทรุดเป็นโพรง ทำอย่างไรดี

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน