ช่วยด้วย! ห้องนอนมีกลิ่นเหม็นอับ แก้ไขอย่างไรดี ?

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน