บ้านติดถนน ฝุ่นเยอะมาก! แก้ปัญหาอย่างไรดี ?

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน