ถมดินสร้างบ้านอย่างไรให้คุ้ม ใช้วัสดุอะไรถมได้บ้าง ?

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน