เปิดแอร์ทั้งวัน กับเปิด ๆ ปิด ๆ แบบไหนเปลืองไฟมากกว่ากัน

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน