ถอดแอร์เก่าออก ต้องเก็บรอยอะไรบ้างที่ผนัง

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน