ต่อเติมบ้านชั้นเดียว เป็นบ้านสองชั้น ระวังเรื่องใดมากที่สุด?

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน