บันไดไม้ลื่นควรมีวิธีป้องกันแบบไหนไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน