น้ำประปามีกลิ่น! แก้ไขอย่างไร?

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน