บันไดบ้านควรมีกี่ขั้น กว้างเท่าไร ถึงจะใช้งานได้สะดวก ปลอดภัย

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน