บันไดบ้านควรมีกี่ขั้น กว้างเท่าไหร่ จึงจะปลอดภัย

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน