ลูกตั้งลูกนอนบันไดบ้านคืออะไร ติดแบบไหนให้ได้มาตฐานตามกฏหมาย?

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน