ปูพื้นไม้ในบ้าน มีข้อดี ข้อเสีอย่างไร ?

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน