ข้อดี ข้อเสีย ของหญ้าเทียมมีอะไรบ้าง ?

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน