เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน คืออะไร? เอามาใช้ในงานก่อสร้างอย่างไรบ้าง?

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน