ทำไมสร้างบ้านติดทะเลจึงต้องจำกัดความสูง

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน