หน้าหนาว ประตู หน้าต่างไม้หดตัว แก้ไขอย่างไรดี?

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน