รั้วบ้านทรุดเอียง แก้ไขอย่างไร มีวิธีไหม?

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน