วิธีสังเกตบ้านทรุด ดูอย่างไร? รีบแก้ไขก่อนเสียหายหนัก

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน