อยากสร้างห้องใต้ดิน! ต้องคำนึงถึงอะไรก่อนเป็นลำดับแรก ?

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน