กลุ้มใจหนักมาก! น้ำซึมขึ้นมาจากใต้ดิน แก้ปัญหาอย่างไรดี ?

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน