เหล็ก H Beam คืออะไร ใช้กับงานโครงสร้างบ้านได้หรือไม่?

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน