มอร์ตาร์ไฟน์ พรีเมี่ยม

ปูนฉาบปรับพื้นผิว สำหรับงานฉาบเรียบ

คุณสมบัติเด่น

 • ปูนฉาบสําหรับงานซ่อมแซม บูรณะ อาคารเก่า โบราณสถาน โดยเฉพาะ
 • ปูนฉาบชนิดพิเศษ 2 ส่วนผสม ใช้ร่วมกับนํ้ายาคาลกราฟีน สามารถผสมให้มีสีในตัวได้ตามที่ต้องการ
 • ไม่มีกลิ่นของสารระเหย (NON VOCs) และปราศจากสารก่อมะเร็ง (Formaldehyde) ปลอดภัยกับสุขภาพ
 • ผลิตจากวัสดุจากธรรมชาติ Lime Base ช่วยลดปัจจัยที่ทําให้เกิดโลกร้อนโดยการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในเวลาแห้งตัว
 • เนื้อปูนผลิตจาก Lime Base ช่วยระบายความชื้นได้ดี ลดปัญหาการหลุดล่อน
 • ช่วยรักษาวัสดุเดิมให้คงสภาพ ไม่ทําลายโครงสร้างหรือพื้นผิวเดิม เหมาะกับงานอนุรักษ์โบราณสถาน
 • ยึดเกาะพื้นผิวได้ดี มีความยืดหยุ่นตัวสูง ปกปิดรอยแตกร้าวขนาดเล็กได้ดี ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีกราฟีน
 • ดูดซึมนํ้าตํ่า
 • สามารถใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก
 • ผสมแล้วใช้ไม่หมด สามารถหล่อนํ้าเก็บไปใช้งานครั้งต่อไปได้
 • สําหรับใช้ในการฉาบปรับพื้นผิวในชั้นสุดท้ายให้ผิวเรียบ


การรับรอง : Cradle to Cradle Gold, Sensitive Choice, French VOC A+

ขนาดบรรจุ
ปูน 13.5 กก.
นํ้ายาคาลกราฟีน 4.5 กก.

สัมผัสนวัตกรรม สีจากธรรมชาติ คลิก

ค้นหาร้านค้า JORAKAY CORPORATION map

ข้อมูลสินค้า

มอร์ตาร์ไฟน์ พรีเมี่ยม ผลิตภัณฑ์ปูนฉาบที่ผลิตจาก Lime Base ธรรมชาติผสานด้วยเทคโนโลยีกราฟีน เหมาะสำหรับงานฉาบปูนทั่วไปและงานฉาบปูนเพื่อการซ่อมแซม บูรณะโบราณสถาน ผลิตภัณฑ์มีลักษณะหยาบปานกลาง เหมาะสำหรับใช้ฉาบปรับพื้นผิวที่ต้องการระดับความหนา 1-10 มิลลิเมตรต่อวัน

วิธีการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว
พื้นผิวต้องแห้ง แข็งแรง สามารถยึดเกาะได้ดี ปราศจากสิ่งแปลกปลอม

การเตรียมผลิตภัณฑ์

 • เปิดฝาบรรจุภัณฑ์ คาลกราฟีน พรีเมี่ยม รินน้ำใสส่วนบนออกเก็บแยกไว้ใช้สำหรับปรับสัดส่วนผสม และนำส่วนก้นกระป๋องที่เหลือไปใช้งาน
 • เทผลิตภัณฑ์ มอร์ตาร์ไฟน์ พรีเมี่ยม ผสมกับส่วนก้นกระป๋องที่เหลือของ คาลกราฟีน พรีเมี่ยม ผสมเข้าด้วยกัน
 • กรณีหนืดเกินไป สามารถเติมน้ำส่วนที่รินออกมาในครั้งแรกเพิ่มเข้าไปได้ แต่ห้ามเติมเกิน 1 ลิตร
 • ใช้เครื่องปั่นผสมที่รอบต่ำ ปั่นกวนจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากัน จากนั้นพักไว้ 20-30 นาที
 • นำผลิตภัณฑ์ปั่นอีก 1 นาที ก่อนนำไปใช้งาน


วิธีการทำงาน
ใช้เกรียงฉาบผลิตภัณฑ์ลงสู่พื้นผิว โดยฉาบที่ความหนา 1-10 มิลลิเมตรต่อวัน ไม่ต้องปั่นผิวหน้าปูนฉาบให้เรียบเพื่อเป็นการช่วยสร้างแรงยึดเกาะสำหรับผลิตภัณฑ์ชั้นทับหน้าสุดท้าย กรณีพื้นผิวเป็นโพรง หรือเป็นหินตามธรรมชาติ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวจะสามารถยึดเกาะได้ดี ควรกะเทาะพื้นผิวบริเวณที่ผุกร่อนออกก่อนทำการฉาบผลิตภัณฑ์ เพื่อลดโอกาสการแตกร้าว หรือหลุดล่อน กรณีใช้งานบริเวณรอยต่อของวัสดุสองชนิดที่มีความแตกต่าง จำเป็นต้องใช้ตาข่ายเสริมแรง เพื่อช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะ

การแห้งตัว
ผลิตภัณฑ์แต่ละชั้นจะแห้งตัวภายใน 24-48 ชม. ในสภาวะอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ 60% กระบวนการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จะเกิดขึ้นมากในช่วง 30 วันแรก

สภาวะการทำงานที่เหมาะสม
อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการใช้งาน (สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการใช้งาน) ควรมีอุณหภูมิ 5 องศาขึ้นไป และไม่เกิน 30 องศา ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กลางแสงแดดร้อน บริเวณที่มีลมแรง ฝนตก หรืออากาศเย็นจัด

อัตราการครอบคลุมพื้นที่
ประมาณ 3 กิโลกรัมต่อตารางเมตร สำหรับระดับพื้นผิวหนา 2-3 มิลลิเมตร ขึ้นอยู่สภาพและประเภทของพื้นผิว ทั้งนี้ ค่าที่แท้จริงจะได้ค่าอัตราการครอบคลุมพื้นที่ที่ได้จากการหาค่าเฉลี่ยของการทำงานจริง

อุปกรณ์ที่เหมาะสม
เกรียง, เครื่องผสมปูน, เครื่องมือฉาบปูน, เกรียงเหล็กฉาบปูน

การทำความสะอาดอุปกรณ์
ทำความสะอาดอุปกรณ์หลังใช้งานด้วยน้ำสะอาด

การใช้งานบนพื้นที่ต่างๆ
สามารถใช้งานได้ในพื้นผิวงานก่อสร้างทั่วไป เช่น อิฐ และคอนกรีต ฯลฯ

ข้อแนะนำ

 • กรณีพื้นผิวแห้งเกินไปควรพรมน้ำลงไปเล็กน้อย แต่ไม่ควรทำให้พื้นผิวเปียกมากเกินไปก่อนการใช้งาน
 • ไม่ควรเติมน้ำยาผสมลงในส่วนผสมมากจนเกินไป
 • ผลิตภัณฑ์จะแข็งตัวจากการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ
 • ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวที่เปียก หรือมีน้ำซึมตลอดเวลา
 • ในกรณีที่ฝนตก ควรรอให้พื้นผิวแห้งก่อนการใช้งาน
 • ควรป้องกันไม่ให้พื้นผิวโดนฝนอย่างน้อย 4 วัน


ข้อควรระวัง

 • ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แว่นตา ฯลฯ 
 • ในกรณีเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์
 • ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก


การเก็บรักษา
ควรจัดเก็บผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์ดังเดิม เก็บในสถานที่ที่แห้ง หลีกเลี่ยงสถานที่จัดเก็บที่มีแสงแดดส่องถึง หากยังไม่เปิดใช้งานสามารถเก็บไว้ได้นานอย่างน้อย 36 เดือน นับจากวันที่ผลิต กรณีใช้งานไม่หมดหลังผสมแล้ว ใช้น้ำสะอาดขังบนผลิตภัณฑ์ประมาณ 1 นิ้ว แล้วปิดฝาให้สนิท เพื่อเก็บรักษาไม่ให้ผลิตภัณฑ์แข็งตัว และนำกลับมาใช้ใหม่ (ควรเปิดตรวจดูทุก 3 เดือน)