สมัครงาน
jorakay partner jorakay blog

ผู้จัดการส่วนขาย (กลุ่มธุรกิจสี)

เงินเดือน

N/A

อัตรา

1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการขายเชิงรุกของกลุ่ม BU Color
 • จัดทำแผนธุรกิจ (Business Review) กับกลุ่มลูกค้าช่องทางต่าง ๆ
 • บริหารทีมงานและยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด ตลอดจนควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการขาย สภาพตลาดและความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง
 • สามารถเจรจา ต่อรอง เข้าพบลูกค้า
 • กำหนดทิศทางการขาย
 • วางแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป 
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการขาย งานโปรเจค หรือวัสดุก่อสร้าง อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำสูง และทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักการขาย
 • มีทักษะในการต่อรองสูง ,กล้าตัดสินใจ และสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office , Internet , E-mail ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์เป็นของตัวเอง
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และสามารถขับรถไปต่างจังหวัดด้วยตนเองได้

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลประจำปี
 • เงินช่วยเหลือและสนับสนุนต่าง ๆ
 • เงินสนับสนุนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)
 • เงินทุนเพื่อการศึกษาต่อของพนักงาน
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ฟิตเนส ลู่วิ่งมาตรฐาน และสนามแบตมินตัน

ติดต่อ

ส่งประวัติการทำงานหรือใบสมัครทางอีเมล์ hr@jorakay.co.th (Click to send E-mail)
สามารถมากรอกใบสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ

***ผู้ที่สนใจสมัครงานสามารถส่งประวัติการทำงาน เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เงินเดือนที่เคยได้รับ,เงินเดือนที่ต้องการ พร้อมรูปถ่ายปัจจุบันตามรายละเอียดที่ลงไว้

 

หน่วยงาน/สาขา

สำนักงานใหญ่