สมัครงาน
jorakay partner jorakay blog

ผู้จัดการส่วนขาย (กลุ่มธุรกิจสี)

เงินเดือน

ตามโครงสร้าง

อัตรา

1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการขายเชิงรุกของกลุ่ม BU Color
 • จัดทำแผนธุรกิจ (Business Review) กับกลุ่มลูกค้าช่องทางต่าง ๆ
 • บริหารทีมงานและยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด ตลอดจนควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการขาย สภาพตลาดและความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง
 • สามารถเจรจา ต่อรอง เข้าพบลูกค้า
 • กำหนดทิศทางการขาย
 • วางแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

คุณสมบัติ

 • อายุ 30 ปีขึ้นไป 
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการขาย งานโปรเจค หรือวัสดุก่อสร้าง อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำสูง และทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักการขาย
 • มีทักษะในการต่อรองสูง ,กล้าตัดสินใจ และสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office , Internet , E-mail ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์เป็นของตัวเอง
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และสามารถขับรถไปต่างจังหวัดด้วยตนเองได้

สวัสดิการ

 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินช่วยเหลือและสนับสนุนต่าง ๆ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • เงินสนับสนุนค่าทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)
 • เงินทุนเพื่อการศึกษาต่อของพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลประจำปี
 • ฟิตเนส ลู่วิ่งมาตรฐาน และสนามแบดมินตัน

ติดต่อ

คุณอังคณา  
โทร.02-720-1000 hr@jorakay.co.th 
(Click to send E-mail)  

 

หน่วยงาน/สาขา

สำนักงานใหญ่