สมัครงาน
jorakay partner jorakay blog

ผู้ช่วยวิทยากร

เงินเดือน

ตามโครงสร้าง

ลักษณะงาน

 • เป็นผู้ช่วยวิทยากรสาธิตการใช้งานสินค้าที่ถูกต้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
 • เป็นผู้เบิก/จัดเตรียม/ดูแลรักษา วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือช่าง ชิ้นงานตัวอย่าง และอื่น ๆ เพื่อให้พร้อมใช้ในงานอบรม
 • ช่วยเจ้าหน้าที่ Call Center ตอบคำถามจากลูกค้าทางโทรศัพท์
 • สนับสนุนงานสืบทอดหลักปรัชญา DNA ของบริษัทฯ
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • อายุระหว่าง 18 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป สาขา ช่างก่อสร้าง มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี สุภาพ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสาร กล้าแสดงออก
 • สามารถเดินทางไปตรวจสอบสาขา พื้นที่ต่างจังหวัดติดต่อกัน เดือนละ 20 วันได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตุขับขี่
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ผ่านงานด้านช่างเทคนิค หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ชอบลักษณะงานสอน และพูดต่อหน้าสาธารณชนได้
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้ดี

สวัสดิการ

 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินช่วยเหลือและสนับสนุนต่าง ๆ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • เงินสนับสนุนค่าทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)
 • เงินทุนเพื่อการศึกษาต่อของพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลประจำปี
 • ฟิตเนส ลู่วิ่งมาตรฐาน และสนามแบดมินตัน

ติดต่อ

คุณอังคณา  
โทร.02-720-1000 hr@jorakay.co.th (Click to send E-mail)

หน่วยงาน/สาขา

สำนักงานใหญ่