สมัครงาน
jorakay partner jorakay blog

หัวหน้าแผนกบริหารงานส่งเสริมการขาย

เงินเดือน

N/A

อัตรา

1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบโดยภาพรวม
ประสานงานออกแบบ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ประเมินแบบก่อสร้าง exhibition, booth &display และประสานงาน supplier เสนอราคาที่สมเหตุสมผล ควบคุมการผลิต ติดตั้งหน้างาน

 • รับโจทย์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประสานงานโฆษณา จัดกิจกรรมและวัสดุส่งเสริมการขายให้กับฝ่ายผลิตภัณฑ์การตลาดช่องทาง และฝ่ายขาย
 • ควบคุมการออกแบบ จัดกิจกรรม ประเมินแบบและผลิตวัสดุส่งเสริมการขาย ประสานงานติดตั้งและรื้อถอน จัดเก็บ
 • วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรม รายงานต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้องควบคุม stock วัสดุ/ซ่อมบำรุงกลับมาใช้ใหม่ได้บางส่วน
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • การศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป
 • สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ ด้านโฆษณา/สื่อ/ส่งเสริมการขาย 5 ปีขึ้นไป
 • ด้านการตลาด 5 ปีขึ้นไป
 • ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
 • ภาษาอังกฤษ ฟัง อ่าน พูด เขียน – ระดับพอใช้
 • คอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, PowerPoint อื่น ๆ
 • หากมีประสบการณ์ในบริษัทโฆษณา Oganizer จะพิจารณาเป็นพิเศษ(ขอดูตัวอย่างงาน ถ้ามี)
 • มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางต่างจังหวัด และต่างประเทศได้

  สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลประจำปี
  • เงินช่วยเหลือและสนับสนุนต่าง ๆ
  • เงินสนับสนุนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)
  • เงินทุนเพื่อการศึกษาต่อของพนักงาน
  • ปรับเงินเดือนประจำปี
  • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
  • ฟิตเนส ลู่วิ่งมาตรฐาน และสนามแบตมินตัน

  ติดต่อ

  คุณอังคณา  โทร.02-720-1000 hr@jorakay.co.th (Click to send E-mail)  

  หน่วยงาน/สาขา

  สำนักงานใหญ่