“จระเข้” ขอแสดงความยินดีกับสุดยอดนักวิ่งสะสม ประจำปี 2023 จากชมรม JORAKAY Running Club

JORAKAY Running Club

          “จระเข้” โดย คุณปณัดดา อรรถสารประสิทธิ์ กรรมการบริหาร และ คุณญาณินทร์ ลิมปิทีป ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการและโลจิสติกส์ และที่ปรึกษาชมรมฯ ให้เกียรติมอบรางวัล ให้กับพนักงานที่ได้สะสมระยะทางการวิ่งสูงสุด ประจำปี 2023 จากกิจกรรม สุดยอดนักวิ่งสะสม ประจำปี 2023 โดย ชมรม JORAKAY Running Club

          ชมรม JORAKAY Running Club ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย มีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสุขร่วมกันระหว่างพนักงานในองค์กรจากการเชิญชวนกันไปออกกำลังกายโดยการวิ่งเพื่อสะสมระยะทาง

          “จระเข้” ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพกายและใจที่ดี เพื่อสร้างความสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน

“จระเข้” ขอแสดงความยินดีกับสุดยอดนักวิ่งสะสม ประจำปี 2023 จากชมรม JORAKAY Running Club

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน