สถาปนิกสยามเข้าเยี่ยมชมและศึกษางาน ณ โรงงานจระเข้ จ.สระบุรี

27.ก.พ..62

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ทางบริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เปิดโรงงานจระเข้ จังหวัดสระบุรี เพื่อให้กลุ่มสถาปนิกสยามเข้าเยี่ยมชมและศึกษางานเกี่ยวกับสินค้ากาวซีเมนต์ กาวยาแนว เคมีภัณฑ์ และ กลุ่มสินค้าคัลเลอร์ซีเมนต์ต่างๆ  โดยกิจกรรมวันนั้นทางทีมงาน บจก.จระเข้ คอร์ปอเรชั่น ได้นำกลุ่มสถาปนิกชม ขั้นตอนการผลิต บรรจุ ห้องแล็บ (Laboratory) และ Showroom กลุ่มสินค้าคัลเลอร์ อีกด้วยสถาปนิกสยามเข้าเยี่ยมชมและศึกษางาน ณ โรงงานจระเข้ จ.สระบุรี

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน