JORAKAY JUNIOR BADMINTON CHAMPIONSHIP 2019 สนามที่ 4

15.พ.ย..62

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน JORAKAY JUNIOR BADMINTON CHAMPIONSHIP 2019 ในครั้งนี้เป็นสนามที่ 4 ของปี
วันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา
ครั้งนี้ทีมงานเดินทางไปยังภาคใต้ ณ สนาม PK Badminton จังหวัดภูเก็ต

ภายใต้บรรยากาศการแข่งขันที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสนุกสนาน และน้ำใจนักกีฬาของเด็กๆ จากหลากหลายพื้นที่
ขอบคุณผู้เข้าร่วมแข่งขัน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

ภาพบรรยากาศการแข่งขันภายในงานJORAKAY JUNIOR BADMINTON CHAMPIONSHIP 2019 สนามที่ 4

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน