ชาละวัน “พาสร้าง”ณ.จังหวัดฉะเชิงเทรา สร้าง ส่งเสริม เพื่อส่วนรวม

07 ธ.ค. 61

ชาละวัน “พาสร้าง”ณ.จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่งเสริม เพื่อส่วนรวม

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตกาวซีเมนต์ และกาวยาแนวชาละวัน ได้ร่วมกิจกรรม โครงการ “ชาละวัน พาสร้าง”ณ.จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมการก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่อาทิวัด หรือ โรงเรียนในต่างจังหวัด ณ วัดบางกะเจ็ด จังหวัดฉะเชิงเทรา

ในกิจจกรรมได้มีการมอบผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์ชาละวัน จำนวน 66 ถุง และ กาวยาแนวชาละวัน จำนวน 37 ถุง เพื่อก่อสร้างพื้นที่บริเวณลานเอนกประสงค์ขนาด 300 ตารางเมตรภายในวัดบางกระเจ็ด โดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คุณประวิทย์ สมบูรณ์ และพระครูสุพัฒณพิมล ท่านเจ้าอาวาสวัดบางกะเจ็ด เป็นตัวแทนผู้รับมอบ รวมถึงได้มีการแนะนำวิธีการใช่ผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องแก่ชาวบ้านที่มาร่วมในกิจกรรม

ชาละวัน “พาสร้าง”ณ.จังหวัดฉะเชิงเทรา สร้าง ส่งเสริม เพื่อส่วนรวม

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน