บริษัท จระเข้ คอร์ปอชั่น  จำกัด ได้จัดกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนอำนวยศิลป์

20 ก.ค. 61

 
เมื่อวันที่ 9 – 13 กรกฎาคม 2561  บริษัท จระเข้ คอร์ปอชั่น  จำกัด ได้จัดกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนอำนวยศิลป์ เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจการศึกษาต่อในอนาคต ทั้งนี้น้องๆ ได้เข้าชมวิธีการทำงานของแต่ละแผนกต่างๆ ทั้งที่สำนักงานใหญ่และได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานสระบุรี ได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานจากพี่ๆ ทีมงานจระเข้ บริษัทฯ หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มาก ก็น้อยในการตัดสินใจเลือกแผนการศึกษาต่อในอนาคต  
=============================================================================


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

บริษัท จระเข้ คอร์ปอชั่น  จำกัด ได้จัดกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนอำนวยศิลป์

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน