กิจกรรม CSR มูลนิธิกระจกเงา

Jorakay CSR The Mirror Foundation
01.มิ.ย..63

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย คุณพงษ์พันธุ์ ประทีปมโนวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด
เดินทางไปมอบเงินบริจาคเพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาไฟป่าทางภาคเหนือ

เนื่องจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไฟป่าทางภาคเหนือ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ค่าฝุ่น PM 2.5 ที่มากขึ้นส่งผลเสียในด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่

บริษัทฯ ซึ่งให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด และเห็นถึงความจำเป็นในการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน จึงได้สนับสนุนเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท ผ่านทาง มูลนิธิกระจกเงา เพื่อเป็นสื่อกลางในการประสานงานให้ความช่วยเหลือ ทั้งในด้านการเผชิญเหตุ ดับไฟป่า และในด้านการฟื้นฟู ผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ อีกด้วยกิจกรรม CSR มูลนิธิกระจกเงา

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน