กิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนอำนวยศิลป์ 2562

15.ก.ค..62

เมื่อวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562  ทางบริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อในอนาคตต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้วิธีทำงานของแต่ละแผนกภายในสำนักงานใหญ่ และได้พาเข้าเยี่ยมชมโรงงานที่ จ.สระบุรี ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้น้อง ๆ จะได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานจากทีมงานจระเข้ โดยบริษัทฯ หวังว่าจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่งในการตัดสินใจเลือกแผนการศึกษาในอนาคตต่อไป

กิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนอำนวยศิลป์ 2562

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน