สัมมนาอบรมความรู้เบื้องต้นในหัวข้อ “อาคารเขียว และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับอาคารเขียว”

14.มี.ค..62

    เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม แกรนด์ โฟร์วิง บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดสัมมนาอบรมความรู้เบื้องต้นในหัวข้อ “อาคารเขียว และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับอาคารเขียว” โดยได้รับเกียรติบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์วิณญู วานิชศิริโรนจ์ เลขานุการและกรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย (Thai Green Building Institute) หรือ TGBI และ รองประธานบริหารอาวุโส บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

    การบรรยายเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ สอดแทรกความรู้ ตลอดการบรรยาย การนำเสนอนวัตกรรมสินค้าที่จะทำให้ความดีงามของธรรมชาติมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าเดิมและส่งผลเสียต่อธรรมชาติให้น้อย เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น เป็นอีกหนึ่งในแนวทางก้าวต่อไปของจระเข้สัมมนาอบรมความรู้เบื้องต้นในหัวข้อ “อาคารเขียว และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับอาคารเขียว”

โปรดกรอกข้อมูลที่สำคัญ (*) ให้ครบถ้วน